Športski centar Višnjik d.o.o. pokrenuo je postupak javne nabave male vrijednosti, u predmetu nabave: Rekonstrukcija atletske staze i vanjskih sportskih terena za ŠC Višnjik, evid. br. MN 1/16.

Poziv na nadmetanje objavljen je 13. prosinca 2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S 002-0027775.


Krajnji rok za dostavu ponuda je 02. siječnja 2017. godine do 10:00 sati.

                                                                                                                                              

Back to Top