ŠPORTSKI CENTAR VIŠNJIK društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje športskim objektima Zadar, Splitska 3, OIB 79086303924 kojeg zastupa direktor Denis Karlović temeljem članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13) donio je dana 01. rujna 2014. godine slijedeću

ODLUKU

o imenovanju službenika za informiranje

I.

Luciana Karuza, voditeljica u Uredu Direktora imenuje se službenikom za informiranje.

II.

Službenik za informiranje je posebna službena osoba ovlaštena za ostvarivanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

III.

Službenik za informiranje obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija; unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Športskog centra Višnjik d.o.o. i osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama.

IV.

Službenik za informiranje vodi poseban službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija u elektroničkom obliku.

V.

Odluka će se dostaviti Povjereniku za informiranje, u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke.

VI.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici Športskog centra Višnjik d.o.o..

                                                                                                                                               Direktor

                                                                                                     Denis Karlović

 

Odluka o imenovanju službenika za informiranje.pdf

Back to Top